Search results for: charlotte-perriand

Charlotte Perriand

Author :
File Size : 62.31 MB
Format : PDF, ePub, Docs
Download : 722
Read : 1054
Download »

100

Author : Peter Gössel
File Size : 90.66 MB
Format : PDF
Download : 320
Read : 981
Download »
"The present publication includes the work done by the MEAM Net research group at the Politecnico di Milano in collaboration with 27 institutions Europe-wide. This work, titled "One hundred houses for one hundred European architects of the 20th century", bore fruit in a travelling exhibition and a website"

Charlotte Perriand

Author : Roger Aujame
File Size : 83.8 MB
Format : PDF
Download : 752
Read : 756
Download »
A tribute to the nearly seventy-five- year career of the distinguished furniture and interior designer showcases both the well-known pieces she created with Le Corbusier and her independent designs, examining the trends and styles that influenced her work.

Women Architects in the Modern Movement

Author : Carmen Espegel
File Size : 47.37 MB
Format : PDF, ePub, Mobi
Download : 245
Read : 632
Download »
Heroines of Space looks at four groundbreaking women architects: Eileen Gray, Lilly Reich, Margarethe Schütte-Lihotzky, and Charlotte Perriand. You'll see the parts they played in the history of modern architecture and get a clearer view of the recent past. The book explains the social and historical setting behind their coming into being and includes research on the factors around their roles as space makers to show you how they practiced architecture despite pressure not to. New in English, the Spanish edition won the 2006 Milka Blinakov Prize granted by the International Archive of Women in Architecture. Includes 150 black and white images and bibliographies for each architect.

Graphic Imprints

Author : Carlos L. Marcos
File Size : 90.25 MB
Format : PDF, ePub, Docs
Download : 628
Read : 1320
Download »
This is the Proceedings of the International Congress of Graphic Design in Architecture, EGA 2018, held in Alicante, Spain, May 30-June 1, 2018. About 200 professionals and researchers from 18 different countries attended the Congress. This book will be of interest to researchers in the field of architecture and Engineering. Topics discussed are Innovations in Architecture, graphic design and architecture, history and heritage among others.

Quotations and Sources on Design and the Decorative Arts

Author : Paul Greenhalgh
File Size : 40.7 MB
Format : PDF, Kindle
Download : 107
Read : 598
Download »

Apartment Block 24 N C and LeCorbusier s Home

Author : Jacques Sbriglio
File Size : 21.26 MB
Format : PDF, Kindle
Download : 310
Read : 902
Download »
Annotation The residence at 24 rue Nungesser et Coli in Paris was built in 1931-34 by Le Corbusier and Pierre Jeanneret. It was precisely this building which gave exemplary expression to Le Corbusier's "Cinq points de l'architecture moderne."

MoMoWo Women designers craftswomen architects and engineers between 1918 and 1945

Author : Marjan Groot
File Size : 38.48 MB
Format : PDF, Mobi
Download : 285
Read : 854
Download »
Knjiga vsebuje šest poglavij, ki z različnih vidikov predstavljajo dosežke evropskih ustvarjalk – pionirk na področju arhitekture, gradbeništva, notranjega in industrijskega oblikovanja ter umetne obrti, ki so ustvarjale v obdobju od 1918 do 1945. Poglavje Crossing Geographies obravnava pomen migrantk in migracij za globalno širjenje modernizma in pojava avantgardnih umetnostnih gibanj; Pioneers and Organisations predstavlja nekatere pionirke in njihovo vključevanje v stanovske organizacije; The Home govori o položaju žensk med obema vojnama in načinih, kako so skušale preseči družbene omejitve preko notranjega oblikovanja; Representation je posvečen zastopanosti in obravnavi ustvarjalk v publicistiki; Cases from Ireland to Finland prinaša primere uveljavitve ustvarjalk v izrazito moških poklicih; Examining Drawings as Practices of Architectural Design pa z novimi metodološkimi pristopi prinaša vpogled v arhitekturne projekte žensk. Osnova knjige so prispevki, predstavljeni na prvi mednarodni MoMoWo konferenci septembra 2015 na Univerzi v Leidnu, njen namen pa je strokovni in širši javnosti predstaviti pomemben del »anonimne« in zamolčane evropske kulturne dediščine.

MoMoWo 100 projects in 100 years European Women in Architecture and Design 1918 2018

Author : Ana Fernandez Garcia
File Size : 33.42 MB
Format : PDF, Kindle
Download : 333
Read : 611
Download »
This publication is aimed to support two MoMoWo traveling exhibitions which will be presented in six European countries in two years (2016-2017): indoor exhibition catalogue “100 Works in 100 Years. European Women in Architecture and Design. 1918-2018”, and outdoor exhibition “Women’s Tale. A Reportage on Women Designers”. Exhibition catalogue 100 Works in 100 Years. European Women in Architecture and Design. 1918-2018 brings together a selection of some of the most significant and representative examples of European architecture and design created by 100 women from the end of the First World War up until today. The number of works is symbolic, as ‘one hundred’ could also mean ‘countless’ as in the Latin word centium. While, the number of authors –each work has a different author– derives from MoMoWo’s choice to represent many different creators, consequently popularising lesser known figures, too. It includes biographies of women architects, civil engineers, furniture and industrial designers, urban planners, interior and landscape designers. It represents the main trends and major ‘schools’ of architecture and design all over Europe. The biographical data covers education and training, professional histories, networks women have operated in, including informal societies, memberships in trade bodies and associations, their profile as international, national, local and regional designers, as well as looking at how women have promoted their work i.e. in exhibitions, publications, competition entries, etc. The catalogue entries are followed by thirteen thematic essays on women architects and designers and by the outdoor exhibition catalogue “Women’s Tale. A Reportage on Women Designers”, where photographs by ten finalists of the MoMoWo Photo competition are presented. By seeking to identify women who worked in Europe as well as European women who worked outside Europe over last 100 years, the main aim of this catalogue is to increase the awareness of historians and the general public about their enormous contribution to architecture and design, and indirectly providing accessibility to their works. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Razstavni katalog 100 Works in 100 Years. European Women in Architecture and Design. 1918-2018 prinaša izbor nekaterih najbolj reprezentativnih primerov evropske arhitekture in oblikovanja, ki jih je sto žensk ustvarilo v obdobju od konca prve svetovne vojne do danes. Izbrano število del je simbolično, saj 'sto' v latinščini lahko pomeni tudi 'nešteto' (lat. centium), medtem ko število ustvarjalk – vsako delo ima drugo avtorico – izhaja iz namena MoMoWo projekta predstaviti čim več različnih avtoric in s tem posledično osvetliti tudi manj znane osebnosti. Katalog vsebuje biografije arhitektk, gradbenih inženirk, oblikovalk na področju notranjega in industrijskega oblikovanja, urbanistk in krajinskih arhitektk iz 26-tih držav. Zastopane so glavne smeri in pomembne 'šole' na področju arhitekture in oblikovanja iz vse Evrope. Biografski podatki obsegajo izobrazbo in šolanje, poklicno pot ustvarjalk, mreže v katerih so ženske delovale, vključno z neformalnimi skupinami, članstvom v institucijah in združenjih, njihov profil na mednarodnem, nacionalnem, lokalnem in regionalnem nivoju, kot tudi kako so predstavljale svoje delo na razstavah, v publikacijah, na javnih natečajih itd. Kataložnim enotam sledi trinajst tematskih esejev o arhitektkah in oblikovalkah ter katalog razstave na prostem “Women’s Tale. A Reportage on Women Designers”, ki predstavlja fotografije desetih finalistov mednarodnega MoMoWo fotografskega natečaja. S predstavitvijo žensk, ki so delovale v Evropi, in Evropejk, ki so delovale izven nje v zadnjih sto letih je glavni namen kataloga razširiti vedenje strokovne in širše javnosti o ogromnem prispevku žensk na področju arhitekture in oblikovanja in jima hkrati približati njihovo delo. Publikacija je izšla v okviru dveh MoMoWo potujočih razstav, ki bosta v dveh letih (2016-2017) predstavljeni v šestih evropskih državah: razstava “100 del v 100 letih. Evropejke na področju arhitekture in oblikovanja. 1918-2018”, in razstava na prostem “Ženska zgodba. Reportaža o oblikovalkah”.

Fernand L ger

Author : Fernand Léger
File Size : 69.47 MB
Format : PDF, Docs
Download : 474
Read : 940
Download »
Fernand Leger (1881-1955) is the only modern artist to choose modernity itself as his subject. From his early series Contrastes de formes (1913-14), the first fully abstract works to emerge from Cubism, through his last realistic paintings of construction workers from the early 1950s, Leger's lifelong subject was the pulse and dynamism of contemporary life.